عصاره آبی چیست؟

تیم تحریریه
992 بازدید
عصاره آبی چیست؟

عصاره آبی، روشی برای استخراج گیاه است که حلال تعیین کننده در آن، آب است. به عبارتی در استخراج ترکیبات فنلی گیاهان، زمانی که از آب به عنوان حلال اصلی استفاده می شود. فعالیت آنتی اکسیدانی قوی تری دارند. استخراج گیاه فرآیندی است که هدف از آن استخراج برخی از اجزای مفید و سودمند موجود در گیاهان است.

عملیات جداسازی جامد/ مایع به این شکل است: یک جسم جامد (گیاه) در تماس با یک سیال (حلال) قرار می گیرد. سپس اجزای گیاهی مورد نظر حل شده و در حلال قرار می گیرند. محلول به دست آمده عصاره گیاه مورد نظر است. در نهایت حلال، برای جداسازی عصاره گیاه حذف می شود.

اگر برای صنایع غذایی باشد لازم نیست از عصاره جدا شود. در غیر این صورت، عملیات جداسازی دوم امکان به دست آوردن عصاره خشک را فراهم می کند.

عصاره آبی چیست؟

عصاره آبی یک روش استخراج قدیمی است. اولین عصاره ها اساساً از طریق استخراج آبی یا تخمیر الکلی و طبق روش هایی مانند دم کردن، خیساندن، جوشانده و تقطیر با آب به دست می آمد.

سادگی این روش ‌ها و همچنین ابزار، مواد و روش های گرمایش دلیل استفاده ی گسترده از آن ها بوده است. امروزه این فعالیت مستلزم استفاده از ابزار های دقیق و سازگار با مواد است که از پیشرفت ‌هایی در مهندسی فرآیند، فیتوشیمی و تجزیه و تحلیل بهره برده است.

علاوه بر این، فناوری ‌های جدیدی برای کمک به استخراج (فشار بالا، امواج مایکروویو، اولتراسوند و غیره) در حال توسعه هستند. با این حال، مفهوم تخصصی در استخراج گیاه تا به امروز ترکیبی متعادل از تسلط بر پارامترهای فنی و سنتی باقی مانده است.

روش های استخراج عصاره آبی

برای استخراج عصاره آبی روش های مختلفی وجود دارد که در ادامه به اختصار آن را توضیح می دهیم. قابلیت استخراج ترکیبات فعال بیولوژیکی به تکنیک مورد استفاده بستگی دارد. چندین روش وجود دارد که از آب به عنوان حلال اصلی استخراج کننده استفاده می شود، مانند جوشاندن، تزریق و تقطیر با آب. با این حال، تکنیک‌ های مختلف، اعم از معمولی و مدرن، از آب به عنوان یک حلال قابل قبول استفاده می کنند.

روش استخراج عصاره آبی از طریق جوشاندن یکی از روش های تهیه ی عصاره آبی است که حلال آن بر پایه ی آب عمل می کند. بیشتر برای استخراج ترکیبات پایدار در برابر حرارت و مواد سخت گیاهی مناسب است. در این روش گیاهان در محفظه ی مورد نظر با آب جوشانده می شوند.

این روند تا رسیدن مقدار آب به یک چهارم اولیه ادامه می یابد. سپس این مخلوط سرد و جداسازی می شود. عصاره به دست آمده از فیلتر های خاص عبور داده می شود. در روش استخراج عصاره آبی به روش تقطیر، گیاهان در داخل محفظه ای قرار داده شده، و به مقداری که کاملا در آب غوطه ور شوند به آن، آب اضافه می شود.

این مخلوط در معرض دمای مناسب قرار می گیرد. بر اثر جوشیدن ترکیبات گیاهی با آب، تبخیر صورت می گیرد. بخارات طی فرایند میعان در مخزن مورد نظر به صورت مایع جمع آوری می شود.

نمونه های استخراج با حلال آب

عصاره آبی یکی از روش های استخراج عصاره گیاهان است که بر پایه ی آب است. برای بازیابی مواد شیمیایی گیاهی ارزشمند، باید تلاش هایی برای استخراج آن ها انجام شود. محققان از روش‌های استخراج مختلف با هدف استخراج  مناسب و موثر استفاده می کنند.

بنابراین، اولین گام در تجزیه و تحلیل فعالیت بیولوژیکی، استخراج ترکیبات از ماتریس است و روشی مناسب برای انتقال ترکیبات مفید به شکل قابل قبولی برای محققین و مصرف کنندگان است. با این دیدگاه، انتخاب روش استخراج به کار گرفته شده یک موضوع حیاتی است که برای جداسازی محصولات طبیعی مورد نظر از مواد خام مهم است.

روش های استخراج ممکن است با استفاده از حلال، پرس تقطیر و تصعید بر اساس اصل استخراج انجام شود، اما استخراج با حلال پرکاربردترین تکنیک است. در تهیه عصاره آبی، حلال اصلی بر پایه ی آب است.  عصاره آبی بومادران، گیاه لاواندولا، سرخارگل، زنجبیل، آویشن، بابونه و تخم پنبه و.. از این قبیل هستند.

آبی، روشی برای استخراج گیاه است که حلال تعیین کننده در آن، آب است. به عبارتی در استخراج ترکیبات فنلی گیاهان، زمانی که از آب به عنوان حلال اصلی استفاده می شود. فعالیت آنتی اکسیدانی قوی تری دارند. استخراج گیاه فرآیندی است که هدف از آن استخراج برخی از اجزای مفید و سودمند موجود در گیاهان است.

عملیات جداسازی جامد/ مایع به این شکل است: یک جسم جامد (گیاه) در تماس با یک سیال (حلال) قرار می گیرد. سپس اجزای گیاهی مورد نظر حل شده و در حلال قرار می گیرند. محلول به دست آمده عصاره گیاه مورد نظر است.

در نهایت حلال، برای جداسازی عصاره گیاه حذف می شود. اگر برای صنایع غذایی باشد لازم نیست از عصاره جدا شود. در غیر این صورت، عملیات جداسازی دوم امکان به دست آوردن عصاره خشک را فراهم می کند.

عصاره آبی چیست؟

عصاره آبی یک روش استخراج قدیمی است. اولین عصاره ها اساساً از طریق استخراج آبی یا تخمیر الکلی و طبق روش هایی مانند دم کردن، خیساندن، جوشانده و تقطیر با آب به دست می آمد. سادگی این روش ‌ها و همچنین ابزار، مواد و روش های گرمایش دلیل استفاده ی گسترده از آن ها بوده است.

امروزه این فعالیت مستلزم استفاده از ابزار های دقیق و سازگار با مواد است که از پیشرفت ‌هایی در مهندسی فرآیند، فیتوشیمی و تجزیه و تحلیل بهره برده است. علاوه بر این، فناوری ‌های جدیدی برای کمک به استخراج (فشار بالا، امواج مایکروویو، اولتراسوند و غیره) در حال توسعه هستند.

با این حال، مفهوم تخصصی در استخراج گیاه تا به امروز ترکیبی متعادل از تسلط بر پارامترهای فنی و سنتی باقی مانده است.

روش های استخراج عصاره آبی

برای استخراج عصاره آبی روش های مختلفی وجود دارد که در ادامه به اختصار آن را توضیح می دهیم. قابلیت استخراج ترکیبات فعال بیولوژیکی به تکنیک مورد استفاده بستگی دارد.

چندین روش وجود دارد که از آب به عنوان حلال اصلی استخراج کننده استفاده می شود، مانند جوشاندن، تزریق و تقطیر با آب. با این حال، تکنیک‌ های مختلف، اعم از معمولی و مدرن، از آب به عنوان یک حلال قابل قبول استفاده می کنند.

عصاره آبی

روش استخراج عصاره آبی از طریق جوشاندن یکی از روش های تهیه ی عصاره آبی است که حلال آن بر پایه ی آب عمل می کند. بیشتر برای استخراج ترکیبات پایدار در برابر حرارت و مواد سخت گیاهی مناسب است. در این روش گیاهان در محفظه ی مورد نظر با آب جوشانده می شوند.

این روند تا رسیدن مقدار آب به یک چهارم اولیه ادامه می یابد. سپس این مخلوط سرد و جداسازی می شود. عصاره به دست آمده از فیلتر های خاص عبور داده می شود. در روش استخراج عصاره آبی به روش تقطیر، گیاهان در داخل محفظه ای قرار داده شده، و به مقداری که کاملا در آب غوطه ور شوند به آن، آب اضافه می شود.

این مخلوط در معرض دمای مناسب قرار می گیرد. بر اثر جوشیدن ترکیبات گیاهی با آب، تبخیر صورت می گیرد. بخارات طی فرایند میعان در مخزن مورد نظر به صورت مایع جمع آوری می شود.

نمونه های استخراج با حلال آب

عصاره آبی یکی از روش های استخراج عصاره گیاهان است که بر پایه ی آب است. برای بازیابی مواد شیمیایی گیاهی ارزشمند، باید تلاش هایی برای استخراج آن ها انجام شود. محققان از روش‌های استخراج مختلف با هدف استخراج  مناسب و موثر استفاده می کنند.

بنابراین، اولین گام در تجزیه و تحلیل فعالیت بیولوژیکی، استخراج ترکیبات از ماتریس است و روشی مناسب برای انتقال ترکیبات مفید به شکل قابل قبولی برای محققین و مصرف کنندگان است. با این دیدگاه، انتخاب روش استخراج به کار گرفته شده یک موضوع حیاتی است که برای جداسازی محصولات طبیعی مورد نظر از مواد خام مهم است.

روش های استخراج ممکن است با استفاده از حلال، پرس تقطیر و تصعید بر اساس اصل استخراج انجام شود، اما استخراج با حلال پرکاربردترین تکنیک است. در تهیه عصاره آبی، حلال اصلی بر پایه ی آب است.  عصاره آبی بومادران، گیاه لاواندولا، سرخارگل، زنجبیل، آویشن، بابونه و تخم پنبه و.. از این قبیل هستند.

دسته بندی عصاره های گیاهی
اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp